Mahmut Recep KELEŞ

XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2018-Cilt: 1 - Sayı: 1

29-46

Erbil, Hakkâri, Bermeki, Kültür tarihi

26 30

7