Muhittin DÜZENLİ

Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı

FROM EXPERIENTIAL KNOWLEDGE TO INTUTION KNOWLEDGE THE POSSIBILITY OF INTUTION KNOWLEDGE IN DETER INING THE AUTHENTICITY OF NARRATIONS

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2017 - Cilt: 6 - Sayı: 4

46 - 63

Sezgi, İlham, İlelü’l-Hadîs, Hadis Usûlü, Rivâyet

Intuition Knowledge, Inspiration, The Hidden Defect, The Methodology Of Hadith, Narration

166 74