Sevgi GÖRMÜŞ, Elif OKTAY, Serhat CENGİZ

KENTSEL EKOSİSTEMİN DAYANIKLILIK HEDEFİNİ KARŞILAMADA EKOLOJİK PLANLAMA YAKLAŞIMLARI

ECOLOGICAL PLANNING APPROACHES TO MEET THE RESILIENCE TARGET OF URBAN ECOSYSTEMS

PEYZAJ

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

122-134

Kentsel dayanıklılık, Kentsel ekosistem, Ekolojik Planlama, Ekosistem Hizmetleri, Yeşil Altyapı

Urban resilience, Urban ecosystem, Ecologic planning, Ecosystem services, Green Infrastructure

6386