Macit ÖZHAN, Kazım GÖLE

MEYAN. OTUNUN (Glycyrrhiza Sp.) KABAYEM OLARAK KULLANILMA OLANAKLARI

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1975 - Cilt: 6 - Sayı: 1

-

55 29

Benzer Makaleler

The relationship between morphometric and long bone measurements of the Morkaraman sheep

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Hasan ALPAK, Vedat ONAR, Rıfat MUTUŞ

Hemşirelerin bası yarasını önleme ve yönetme bilgisi

Bakırköy Tıp Dergisi

SEVİM ÇELİK, Elif DİRİMEŞE, NURTEN TAŞDEMİR, Şefika AŞIK, Sevim DEMİRCAN, Sena EYİCAN, Büşra GÜVEN

Uluslararası Göç, Kültürlerarası İletişim ve Sinema: Aynı Otobüs’ün İnsanları

Mukaddime

Melih Görgün

How did Farming Reach Europe? Anatolian-European relations from the second half of the 7th through the first half of the 6th millennium cal BC, BYZAS 2, Veröffentlichungen des Deutschen Archaologischen Instituts İstanbul, İstanbul, 2005, Ege Yayınları, I-VIII + 1-327 sayfa, Editörlüğü Clemens Lichte

BELLETEN

Thomas ZIMMERMANN

Zamantı Irmağı Üzerinde Yer Alan Karstic Travertenlerde Yarı-Güncel Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Özellikleri, Güney Türkiye

Türkiye Jeoloji Bülteni

Cemal TUNOĞLU, İbrahim Kadri ERTEKİN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM SİNOP MİLLETVEKİLLERİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Melek Ulusoy

Tekli ve İkiz Gebe Koyunlarda, Gebelik Süresince (60., 100., 150. günler) ve Doğum Sonrasında (45. gün) Serum Cu, Zn, Fe ve Se Konsantrasyonlar›n›n Araştırılması

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Fuat GÜRDOĞAN, Atilla YILDIZ, Engin BALIKCI

GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYADA SAĞLIK - GÜVENLİK HALLERİ: TARTIŞILMASI GEREKEN BİR ALAN OLARAK KAMU SPOTU

Selçuk İletişim

Hakan Aytekin