Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2003-Cilt: 34 - Sayı: 2

-

12256