Erol ERKAN

Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi / The Importance of Home Architecture in terms of Family and Religious Life / أهمية العمارة المنزلية للأسرة والحياة الدينية

The Importance of Home Architecture in terms of Family and Religious Life

İlahiyat Akademi

2020-Sayı: 11

73-86

Mimari, Aile, Dinî Hayat, Geleneksel Ev, Modern Konut

Architecture, Family, Religious Life, Traditional House, Modern Housing

5223