Zehra CAN, Yakup KARA, Sevgi KOLAYLI, İbrahim ÇAKMAK

Türkiye'nin Marmara Bölgesinden Elde Edilen Bazı Propolislerin Anti-üreaz Aktivitesinin Belirlenmesi

DETERMINATION OF ANTI-UREASE ACTIVITY OF PROPOLIS FROM MARMARA REGION OF TURKEY

Uludağ Arıcılık Dergisi

2022 -Cilt: 22 - Sayı: 1

25-30

Propolis, üreaz, enzim inhibisyonu

Propolis, urease, enyzme inhibition

30

Benzer Makaleler

Tavşanlarda endotoksinle oluşturulan uveitte propolisin etkinliği

MN Oftalmoloji

Faruk ÖZTÜRK, Emin KURT, AHMET AYDIN, Ü. Übeyt İNAN, Levent EMİROĞLU, S. Sami İLKER, Güngör SOBACI

Propolis içeren çinko oksit öjenol esaslı deneysel kök kanal patlarının fiziksel özelliklerinin standart patlarla in vitro olarak karşılaştırılması

Acta Odontologica Turcica

Mügem Aslı EKİCİ, Hüma ÖMÜRLÜ

Propolisin Sağlık Açısından Önemi, Kalitesinin Belirlenmesi Ve Türkiye Açısından İrdelenmesi

Uludağ Arıcılık Dergisi

Hasan Hüseyin ORUÇ

K. PNEUMONIAE VE P. MIRABILIS TESPİTİ İÇİN TOZ ANTOSİYANİN İÇERİKLİ-ÜREAZ TESTİNİN RASYONEL HAZIRLANMASI

Sağlık Bilimleri Dergisi

Gülten CAN SEZGİN, Çağla ÇELİK, Nilay ILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniv. Kampüs topraklarının bazı mikrobiyolojik özellikleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

TAYFUN AŞKIN, RIDVAN KIZILKAYA, COŞKUN GÜLSER, Betül BAYRAKLI

Effects of Turkish propolis extract on secretion of polymorphonuclear elastase following respiratory burst

Turkish Journal of Biology

YAŞAM BARLAK, ORHAN DEĞER, MELTEM UÇAR, TUĞBA NİGAR ÇAKIROĞLU

Helikobakter pilori tanısında üreaz testi ile histolojik yöntemin karşılaştırılması

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor

Gamze GÖKSEL, Murat SARUÇ, Peyker TÜRKDOĞAN, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Aydın İŞİSAĞ, Hakan YÜCEYAR

FONKSİYONEL BİR ÜRÜN OLAN PROPOLİSİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Uludağ Arıcılık Dergisi

Sultan ACUN, Hülya GÜL