Fatma AKALIN, Nejat YUMUŞAK

DNA genom dizilimi üzerinde dijital sinyal işleme teknikleri kullanılarak elde edilen ekson ve intron bölgelerinin EfficientNetB7 mimarisi ile sınıflandırılması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2022 -Cilt: 37 - Sayı: 3

1355-1372

Nükleotit dizilimleri, Sayısal haritalama teknikleri, Dijital sinyal işleme metotları, Öğrenme aktarımı, EfficientNetB7 Mimarisi

30