Funda Şan

Tarihî Türk Lehçeleri - Eski Anadolu Türkçesi Dersleri

Türkiyat Mecmuası

2011 -Cilt: 21 - Sayı: 2

439-440

Vahit Türk, Şaban Doğan, Tarihî Türk Lehçeleri

50

Benzer Makaleler