Senem SOYER

Neval es-Sa’davi’nin Petrol Diyarında Aşk Romanında Kara ve Kadın

BLACK AND WOMAN THEME WITHIN "LOVE IN THE KINGDOM OF OIL" NOVEL OF NEVAL ES-SA'DAVI

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2018 -Sayı: 1

34-43

Nevâl es-Sâ‘dâvî, Petrol Diyarında Aşk, Arap Edebiyatı, Kara, Arap Kadını

Nevâl es-Sâ'dâvî, Love in the Kingdom of Oil, Arabic literature, Black, Arab woman

52