Baki KARAKAYA, Asiye Şefika Sümeyye KAPUSUZ

Kant, Bergson ve İkbal’de Zaman Kavramı ve Bunun İkbal’de Özgür İradenin Yeniden İnşasına Etkisi

Kant, Bergson, and Iqbal on the Concept of Time and its Effect on Iqbal’s Reconstruction of Freewill

Kader

2021-Cilt: 19 - Sayı: 3

914-937

Kelam, Felsefe, Zaman, Süre, İkbal, Bergson, Kant

Kalām, Philosophy, Time, Duration, Iqbal, Bergson, Kant

2923