Şaban Ali DÜZGÜN

Tarihsel ve Çağdaş Yönleriyle Heterodoks Dinî Bir Kimlik Olarak Deizm

Deism as a Heterodox Religious Identity with its Historical and Contemporary Aspects

Kader

2021-Cilt: 19 - Sayı: 3

888-898

Deizm, Tanrı, Sekülerleşmiş ortodoksi, Heterodoks bir kimlik olarak deizm

Deism, God, Secularized orthodoxy, Deism as a heterodox identity

8140