Saliha MERT, Ayşe SİNANGİL, İlhami Soykan BARLAS, Zuhal ATAN UÇAR, Yener KOC, Tevfik ECDER, Emin Barış AKİN

Geri Çekme Notu/Retraction note: Hepatit B ve Hepatit C Virüsleriyle Karşılaşmış Olan Böbrek Nakilli Hastaların Klinik Seyrinin İzlenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019; 14(2):57-62.

Retraction note: Clinical Course of the Kidney Transplant Patients, Who are Met with Hepatitis B and Hepatitis C Viruses. Journal of Nephrology Nursing 2019; 14(2):57-62.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi

2021 -Cilt: 16 - Sayı: 3

181-181

geri, çekme, notu

retraction, note, rectraction note

60

Benzer Makaleler

Anogenital bölge kondilomata aküminata olgularında tedavi yaklaşımları

Gülhane Tıp Dergisi

Gökhan YAĞCI, Nihat KAYMAKÇIOĞLU, Ahmet AKAR, Ercan ARDA, Semih GÖRGÜLÜ, Yusuf PEKER, Ali AKDENİZ, Turgut TUFAN

BAŞARILI OKUL MÜDÜRLERI ARASINDA ÖĞRETMENLERE YAKLAŞIMLARI YÖNÜYLE HANGI MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNUN İNCELENMESİ

Journal of Computer and Education Research

Bayram ELÇİ, Çetin TAN

Ortaçağda Dristian Rahiplerinin Noterler ve Hakimler Olarak Rolü

Tarih ve Gelecek Dergisi

Teuta SHALA-PELİ

Ventriküler septal defektler-3 yıllık olgu değerlendirmesi

MN Kardiyoloji

Vedide TAVLI, Türkay SARITAŞ, Berna ÇEVİK, Faik Fevzi OKUR, Ali GÜRBÜZ, Mehmet TEKDOĞAN

Kaçak Elektrik Kullanımının Enterkonnekte Sisteme Etkileri

El-Cezeri

Zafer MERTOĞLU, Sülyman Sungur TEZCAN

Status of lipid peroxidation, cell destruction and the antioxidant capacity in foals with lower respiratory tract disease

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DİDEM PEKMEZCİ, SENA ÇENESİZ, Duygu ÇAKIROĞLU, GÜLAY ÇİFTCİ, Ahmet ÇIRA, GÜVENÇ GÖKALP

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ TASARLAMA SÜRECİNDE GERİ BİLDİRİM VERİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Turgay ÖNTAŞ, Bengisu KAYA

Açık kama yüksek tibia osteotomisi sonrasında patella yüksekliği ve tibial eğim açısındaki değişiklikler

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ufuk ÖZKAYA, Yavuz KABUKÇUOĞLU, Atilla Sancar PARMAKSIZOĞLU, Sedat YENİOCAK, Gökhan ÖZKAZANLI