Mehmet Akif ERDOĞRU

Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın Defter’inden Milas ve Peçin’in İslamî Kitabeleri

From Mükrimin Halil Yinanç’s Defter, Islamic Inscriptions on the Cities of Milas and Peçin

Sanat Tarihi Dergisi

2021 -Cilt: 30 - Sayı: 2

1075-1087

Peçin, Menteşeoğulları, Mükrimin Halil Yinanç, Anadolu, Milas, Beçin

Milas, Peçin, Mükrimin Halil Yinanç, Menteshe Oghullari, Anatolia, Beçin

51