Ayşegül GÜNDOĞDU

VARLIĞIN ÖZÜ “TEPENİN ARDI”NDA EMİN ALPER'DEN BİR VAROL(AMA)MA ÖYKÜSÜ

The Essence of Existence in "Behind The Hill": A Story of (Non)Exisence by Emin Alper

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

2014 -Cilt: 5 - Sayı: 1

27-52

Tepenin Ardı, Emin Alper, gerçek, fantezi (gerçekliği), Slavoj Zizek

Tepenin Ardı, Emin Alper, the Real, fantasy reality, Slavoj Zizek

62