Benzer Makaleler

Gerçek Olmayan Teşebbüs (Der irreale Versuch) - Batıl İnanca Dayalı Teşebbüse (Der abergläubische Versuch) Hâkim Olmanın Ceza Hukuku Öğretisindeki Zorlukları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Helmut SATZGER, Çevirmen: Mustafa ÇİÇEK

Schutzmechanismen Des Neuen Türkischen Konzernrechts (Yeni Türk Şirketler Topluluğu Hukukunun Koruyucu Mekanizmaları)

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Cafer EMİNOĞLU

Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Ahmet BATTAL

Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Kağan SUSUZ

Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu “Hâkim (& Savcı) Niteliği” ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi (Kassandra’nın Çığlığı* )

Ankara Barosu Dergisi

Serhat Sinan KOCAOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu “Hâkim (& Savcı) Niteliği” ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi (Kassandra’nın Çığlığı* )

Ankara Barosu Dergisi

Serhat Sinan KOCAOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu “Hâkim (& Savcı) Niteliği” ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi (Kassandra’nın Çığlığı* )

Ankara Barosu Dergisi

Serhat Sinan KOCAOĞLU

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU “TARİHÇE VE TERMİNOLOJİ”

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Sinan MİSİLİ