Aytuğ Ceyhun ÇAKIR, Alper ÖZBOYACI, Ertan DEMİRKAPI

MARKA, TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADININ BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİNE KARŞI KORUNMASI

THE PROTECTION OF TRADEMARK, TRADE NAME AND BUSINESS NAME AGAINST THE RISK OF CONFUSION WITH EACH OTHER

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 1

37-67

marka, ticaret unvanı, işletme adı, karıştırılma tehlikesi, öncelik hakkı

trademark, trade name, business name, risk of confusion, priority right

3640