Hakan KESER

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

AN ASSESMENT ON THE PENAL CLAUSES DETERMINED IN THE EMPLOYMENT CONTRACTS

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 35

17-42

198