Mehmet Macit SEVGİLİ

MOLLA ABDURRAHMAN el-PENCVÎNÎ VE EDAVÂTU’T-TA‛LÎK ADLI MANZÛM FIKIH RİSÂLESİ

MULLAH ABD AL-RAHMAN AL-PENJWINI AND HIS POETICAL PAMPHLET OF ISLAMIC JURISPRUDENCE TITLED “EDAWAT AL-TA’LÎQ”

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020 -

75-106

Molla Abdurrahman, Pencvînî, Edavâtu’t-ta’lîk, Talâk, , Mu‛allak talâk

Mulla Abd al-Rahman, Penjwini, Edavat al-Ta’lîq, , Divorce, Conditional Divorce (Talaq al-Muallaq)

21240

Benzer Makaleler

Cauda Equina Syndrome Following an Epidural Lysis Procedure: A Case Report

Meandros Medical And Dental Journal

Yasemin TURAN, Canan YILDIRIM, ELİF AYDIN, ENGİN TAŞTABAN, ÖMER FARUK ŞENDUR

THE EFFECTIVENESS OF COMBINED PHYSICAL THERAPY AND BALNEOTHERAPY TREATMENT ON CHRONIC LOW BACK PAIN

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ŞAHİKA BURCU KARACA, Sevgi ÖZYEĞEN ARSLAN

SAVAŞ RASYONEL BİR DÜELLODAN MI İBARETTİR? SAVAŞIN PAZARLIK MODELİ’NE BİR ELEŞTİRİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Sevinç ÖZTÜRK

Annelerinin Ev İçi ve Ev Dışı Rollerine Yönelik Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi

Gizem ÖZER, Pembe Buse KESER

Çocukluk çağında görülen enürezis nokturnanın sosyodemografik özellikleri

Bakırköy Tıp Dergisi

Yıldız DALLAR, Banu Çeliker ACAR, Dilek KAHVECİOĞLU, F. İnci ARIKAN

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcereleri için yöresel (Yalnızçam ve Uğurlu orman işletme şeflikleri) sıklığa bağlı hasılat tablosunun düzenlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A

İLKER ERCANLI, SEDAT KELEŞ, FATİH SİVRİKAYA, GÜNAY ÇAKIR, ALKAN GÜNLÜ, UZAY KARAHALİL, Aliihsan KADIOĞULLARI, Emin Zeki BASKENT, Selahattin KÖSE

SEKİZ HALAÇÇA ATASÖZÜ

Tehlikedeki Diller Dergisi

Gerhard Doerfer, Sultan Tulu

Gökkuşağı Alabalığı Kasının Elementer Kompozisyonunun Enerji Dağılımlı Spektroskopi Yöntemi İle Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

SALTUK BUĞRAHAN CEYHUN