Can ÇOĞUN, Burçak ÖZSES

BİLGİSAYAR SAYISAL DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARINDA DEĞİŞİK İŞLEME KOŞULLARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2002-Cilt: 17 - Sayı: 1

0-

Yüzey pürüzlülüğü, BSD tezgahlar, işleme parametreleri

7239

Benzer Makaleler

Analysis of problems encountered by instructors teaching Turkish as a foreign language to Syrian children and their opinions on their participation in the certification program for teaching Turkish as a foreign language

Journal of Language and Linguistic Studies

Ufuk ÖZKALE, Tuğba YANPAR YELKEN

Teröristlerce Rehin Alınma Durumunda Öneriler

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Doğu ERGİL

Universal Design Equations for Fractional Order PID Control of Plants with Time Delay

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi

MEHMET EMİR KÖKSAL

Exomorphic seed characters and anatomy of leaf and stem of some Vincetoxicum (Asclepiadaceae/apocynaceae) species from Turkey

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Ahmet İLÇİM, Sevda GÜZEL ÖZAY, Gamze KÖKDİL

DIŞA AÇIKLIK VE ÇEVRESEL KİRLİLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Burcu YILMAZ ŞAHİN, Halit Levent ORMAN, Servet CEYLAN

Periodic Table of Electronic Elements: Application and future simulation

International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers

Gabriel LUNA-SANDOVAL, Luis ESPİNOZA, Sergio FÉLİX, Martín SANTACRUZ-TİRADO, Eusebio JİMÉNEZ-LÓPEZ, Víctor YAURİMA-BASALDÚA

Yüksek voltaj elektrik yaralanmasına bağlı ölüm: İki olgu sunumu

Gülhane Tıp Dergisi

Harun TUĞCU, Ayper KAYA, Mustafa Özer ULUKAN, İlknur TUĞCU, Bülent CELASUN

Reproductive and sexual health in women with bipolar disorder: a comparative study

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi

HÜSNİYE DİNÇ, NUR ELÇİN BOYACIOĞLU, Neslihan KESER ÖZCAN, Semra ENGİNKAYA