Benzer Makaleler

Sigara Dumanının Tohum Çimlenmesi ve Kök Uzunluğu Üzerine Etkisi ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Bu Parametreler ile Etkileşimi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Arzu Özkara, Dilek Akyıl, Mustafa Kargıoğlu

Bel Ağrısının Bireylerde Yaşam Doyumu ve Yüz Yüze İletişim Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Mustafa KARADEMİR, Nihal ACAR

REKREATİF AKTİVİTELERİN KADINLARDA SERBEST ZAMAN DOYUM VE ÖZ GÜVEN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

The Online Journal of Recreation and Sports

Seher Büşra ALTUNTAŞ, Zekiye BAŞARAN, Gökhan ÇAKMAK

Yüzme Havuzunu Kullanan Yetişkin Bireylerin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Kürşat Yusuf AYTAÇ, Ümit YETİŞ, İsmet GÜLBAĞLAR, Elif AYTAÇ, Ramazan GÜLBAĞLAR

İÇSEL VE DIŞSAL İŞ DOYUM DÜZEYLERİ İLE GENEL İŞ DOYUM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TURİST REHBERLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Özlem KÖROĞLU

FINDING EXACT SOLUTION BY USING A NEW AUXILIARY EQUATION FOR FRACTIONAL RLW BURGES EQUATION

Physical Sciences

Hasan BULUT

EXACT SOLUTIONS FOR SOME FRACTIONAL NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS VIA KUDRYASHOV METHOD

Physical Sciences

Hasan BULUT

Lineer Cebir Ders Kitaplarının Öğretici Unsurlar Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tuba KAPLAN, Solmaz GEDİK, Alper KONYALIOĞLU, Ahmet IŞIK