Büşra ÇETİN

Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 59 - Sayı: 59

191-194

hadis şerhçiliği, kavlühû üslubu, memzûc şerh

1716