Ayşe MUTLU ÖZGÜR

Fatma Betül Altıntaş. Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivayetlere Uygulanması Sorunu. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019, 520 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020 -Cilt: 59 - Sayı: 59

179-183

tarihsel eleştiri yöntemleri, oryantalistler, İslâmî rivayetler, Kitâb-ı Mukaddes

3016