Hüseyin Yalçın, Engin Meriç, Niyazi Avşar, Sema Tetiker, İpek F. Barut, Şener Yılmaz, Feyza Dinçer

Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcada-Midilli adası ve Antalya) sahillerinde gözlenen Güncel renkli bentik foraminifer türleri ve bunların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni

2006 - Cilt: 49 - Sayı: 2

29 - 51

Bentik foraminifer, kavkı kimyası, renkli ve renksiz kavkı, XRD, kavkı mineralojisi

61 21