Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, İ̇brahim YILDIRAN

Sporda ve Egzersiz Ortamında Doping Kullanımına İlişkin Ahlaktan Uzaklaşma ve Öz Düzenleyici Yeterlik Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uyarlanması

The Adaptation of Moral Disengagement Scale and Self-Regulatory Efficacy Scale Related to Doping in Sport and Exercise Environments into Turkish Culture

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 25 - Sayı: 3

255 - 269

Doping, Ahlaktan uzaklaşma, Ölçek uyarlama

Doping, Moral disengagement, Scale adaptation

106 34