Sami Acar1, Nimet Özgül Ünsal Köse2

Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A study for determining the level of interest of those related to course and teaching materials learning Turkish f keyboard with ten fingers according to Acar Method

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

2015-Cilt: 2 - Sayı: 2

48-66

Acar Method, F Keyboard, Ten-finger Typing Method.

2944