Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Araştırma, Acar Metoda göre F klavye öğrenenlerin başarı, derse ve öğretim materyaline ilgi düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, 70 öğrenci üzerinde yüz yüze anket uygulaması ile laboratuvar ortamında öntest-sontest ölçümleri içeren deneysel araştırmada veriler analitik klavye rubriği, derse ilgi ölçeği ve öğretim materyaline ilgi ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; her iki grup öğrencilerinin öğretim programı başında klavye performansları (başarı düzeyleri) arasında çok az da olsa bir farklılık olduğu ve öğretim programının başında performans gelişim düzeyleri yeni başlayan, sonunda ise yetenekli düzeyde olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın sonunda web grubu öğrencilerinin word grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Öğrenenlerin derse ilgi düzeylerinin her iki grupta da yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın önemli olmadığı ve öğretim materyaline ilişkin ilgi düzeylerinin deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ve öğretim materyalinin deney grubu öğrencilerinin ilgisini artırdığı sonucuna varılmıştır.

A study for determining the level of interest of those related to course and teaching materials learning Turkish f keyboard with ten fingers according to Acar Method

This research aims to reveal the level of interest of those learning F keyboard according to Acar method related to course and teaching materials. Achievement levels The study includes 70 students has an experimental research quality including pre-and post test in the laboratory with a face to face survey and on the students learning F keyboard (two groups). Data was obtained via an analytical keyboard rubric, a scale of interest in the course and in teaching material. Achievement levels of learners, their level of interest in both the course and teaching material have been tried to be determined. And it has been found out that there is a slight difference between the keyboard performance of both the students learning Performance development levels of the students in the both groups vary from beginners to the level of competent in the end. And there is a significant difference between the pre-test and post-test achievement scores of the both groups and web group and the first were more successful than the latter. And teaching materials in the keyboard teaching increased the interest of experimental group.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pjess374864, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {48 - 66}, doi = {10.5505/pjess.2015.42714}, title = {Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Acar1, Sami and Köse2, Nimet Özgül Ünsal} }
APA Acar1, S , Köse2, N . (2015). Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 2 (2) , 48-66 . DOI: 10.5505/pjess.2015.42714
MLA Acar1, S , Köse2, N . "Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015 ): 48-66 <
Chicago Acar1, S , Köse2, N . "Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015 ): 48-66
RIS TY - JOUR T1 - Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma AU - Sami Acar1 , Nimet Özgül Ünsal Köse2 Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.5505/pjess.2015.42714 DO - 10.5505/pjess.2015.42714 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 66 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.5505/pjess.2015.42714 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma %A Sami Acar1 , Nimet Özgül Ünsal Köse2 %T Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma %D 2015 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 2 %N 2 %R doi: 10.5505/pjess.2015.42714 %U 10.5505/pjess.2015.42714
ISNAD Acar1, Sami , Köse2, Nimet Özgül Ünsal . "Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 / 2 (Ekim 2015): 48-66 .
AMA Acar1 S , Köse2 N . Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. pjess. 2015; 2(2): 48-66.
Vancouver Acar1 S , Köse2 N . Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2015; 2(2): 48-66.
IEEE S. Acar1 ve N. Köse2 , "Acar Metoda Göre On Parmak F Klavye Öğrenenlerin Derse Ve Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 2, sayı. 2, ss. 48-66, Eki. 2015, doi:10.5505/pjess.2015.42714