Rugeş DEMİR

Hz. Ali cenknâmelerinden “Yemâme Cengi”nin yeni bir nüshası

A new copy of the “Yemame Cengi” one of cenks of Hz. Ali

İslam Medeniyeti Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 47

50-64

cenknames, yemame cenks, Kastamonu copy, Hz. Ali, folk literature

2614

Benzer Makaleler

Understanding Radix Angelica sinensis Blood Replenishing mechanisms on Blood Deficiency Rats Based on a UPLC-Q/TOF-MS Metabolomics and Network Pharmacology

Records of Natural Products

Xiujuan YANG, Yi DENG, Zhijun YANG, Shuo LI, Yunxiang HAI, Yihong TIAN

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK VELİLERİN TUTUMLARI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Mücahit ARPACI

Farklı Sıcaklık ve pH’ın Rotala rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb) Koehne’nın Aksillar Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

MUHAMMET DOĞAN

Rusçuk Cami vakıflarına örnekler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Meral FERLİBAŞ BAYRAK

Cephalaria duzceënsis N. Aksoy & R. S. Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Bitkilendirmede Kullanılabilme Potansiyelleri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Harun AYDIN, Hülya TORUN, Engin EROĞLU

A role of catalase (CAT) in detoxification of reactive oxygen species (ROS) in tomato (Lycopersicum esculentum) contaminated with manganese (Mn2+)

Biological Diversity and Conservation

Semra AYDIN SOYDAM, İLKER BÜYÜK, B. Pelin ÇELİKKOL, Sümer ARAS

PLATON'UN DEVLETİNDE EĞİTİM VE İNSAN DOĞASI

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Hasan ÜNDER

SENDiKALARDA MALİ RAPORLAMA

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Necdet SAĞLAM