Yeliz KARADENİZ

İbn Haldun’a Göre Beslenme Alışkanlığının İnsan Kişiliğine ve Dini Yaşantısına Etkisi

According to Ibn Khaldun, the effect of Nutrition Habits on Personality and Religious Life

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 1

61-72

Ibn Khaldun, Nutrition, Religion, Personality

3513