Mehmet Bora KAYDAN, Ferenc KOZÁR

Stipacoccus Tang cinsinden yeni bir türün tanımlanması ve Pararhodania armena Ter-Grigorian’ın yeniden tanımlanması (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae)

A new species of Stipacoccus Tang, 1992 and redescription of Pararhodania armena Ter-Grigorian, 1964 (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae)

Türkiye Entomoloji Dergisi

2011-Cilt: 35 - Sayı: 4

587-596

Pseudococcidae, anal halka, Stipacoccus, Pararhodania

Pseudococcidae, reduced anal ring, Stipacoccus, Pararhodania

16523