Gülçin Yahya KAÇAR, Hasan Zahid YURDAGÜL

Mustafa Câzim el-Mevlevî’ye Âit Hicazkâr Mevlevî Âyîn-i Şerîfi’nin Biçim Yönünden Tahlîli

The Form Analysis of Mustafa Câzim al-Mevlevî's Hicazkâr Mevlevî Âyîn-i Şerîf

İSTEM

2021-Sayı: 37

1-28

Mevlevî Âyini, Türk Mûsikîsi Formları, Mustafa Câzim Dede, Eser Tahlîli, Makam.

Mevlevî Âyini, Turkish Music Forms, Mustafa Câzim Dede, Composition Analysis, Maqam.

109 52

7