Dilek UÇKUN İLHAN, Sencer AKALIN, Okan ÖZAYDIN, Zafer TOSUNOĞLU, Semih LEBLEBİCİ

İzmir Körfezi’ndeki (Ege Denizi) küçük pisi balığının (Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)) büyüme özellikleri üzerine

On the growth of the scaldfish Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) from İzmir Bay, central Aegean Sea

Turkish Journal of Zoology

2010-Cilt: 34 - Sayı: 2

249-254

Key words: Scaldfish, Arnoglossus laterna, growth, İzmir Bay, central Aegean Sea

1710

Benzer Makaleler

Liberal Açıdan Kürt Sorunu

Liberal Düşünce Dergisi

Bilal SAMBUR

Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

Recep KOYUNCU

Hindi işleme tesisi atık sularından ozonlama ile renk, KOİ ve bulanıklık giderimi: Box-Behnken yaklaşımı ve Monte Carlo simülasyonu

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Musa BÜYÜKADA

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Uygulanan Zihinsel Engelli Birey Destek Eğitim Programının Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların Görsel Algı Düzeylerine Etkisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

RUKİYE KONUK ER, Devlet ALAKOÇ PİRPİR, Canan YILDIZ ÇİÇEKLER, Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Banu USLU

HEDONİK TÜKETİM VE ANLIK SATIN ALMA: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Pınar AYTEKİN, Canan Ay

Aile Mahkemesi Uzmanlarının Meslek Doyumları, Yaşam Doyumları ve İlişkilere Yönelik İnançlarının İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Filiz BİLGE, Ayşegül SAYAN, Ömer Faruk KABAKÇI

TÜRK MASALLARINDA VAROLUŞÇULUK TASARIMI ÜZERİNE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Mehmet ÖNAL, Ali GÜNDOĞAN, Sibel TURHAN TUNA

Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeylerinin; Madde Kullanımları ve Aile Tutumları Arasındaki İlişki

Bağımlılık Dergisi

Anıl SAN, Habib ERENSOY, Hasan Mervan AYTAÇ, Tonguç Demir BERKOL