Ahmet İNANIR

Kazasker Manav İvaz Efendi’nin “Furûku’l-Usûl” Adlı Risalesinin Metin ve Tercümesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2019 -Sayı: 16

47-74

Furûku’l-usûl, Manav İvaz Efendi

5211

Benzer Makaleler

Türkiye mikoflorası için Karaman yöresinden yeni kayıtlar

Ot Sistematik Botanik Dergisi

CELALEDDİN ÖZTÜRK, HASAN HÜSEYİN DOĞAN, GIYASETTİN KAŞIK, SİNAN AKTAŞ

Farklı Yaş Gruplarında Bizigomatik Genişlik, Maksilla ve Foramen Magnumda Cinsiyete Bağlı Değişiklikler

Selcuk Dental Journal

Esra YEŞİLOVA

NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SÜRVEYANS VERİSİ (2011-2015)*

ANKEM Dergisi

GÜLŞEN HAZIROLAN, Dilek KANYILMAZ, İpek MUMCUOĞLU, Hürrem BODUR, MELTEM ARZU YETKİN, Neriman AKSU

İyi Tarım uygulamaları ve tüketici davranışları (logit regresyon analizi)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Osman KARKACIER, Selma KARABAŞ

FONKSİYONEL DONDURMA: ELMA, BAL KABAĞI VE PORTAKAL LİFİ İLE ZENGİNLEŞTİRME

Gıda

Seçkin GÜRPINAR, Elif DAĞDEMİR, Elif Feyza TOPDAS

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖREV TANIMLARI VE YETERLİLİK ALANLARINA GÖRE KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Özen KARAMAN, Hülya OKUMUŞ

Eğitimde Yaratıcı Dramaya Dayalı Kültürlerarası ve Yaşam Boyu Öğrenme: Çok Boyutlu Araştırma Projelerine İlişkin Yönelimler

Yaratıcı Drama Dergisi

Alkistis KONDOYİANNİ, Antonis LENAKAKİS, Nikos TSİOTSOS

23 NO’LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hüseyin AKAY, Musa ÇAKIR