Büşra HALİS ÖZTÜRK

Inglehart’ın Değer Dönüşüm Teorisi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme

Inglehart’s Theory of Value Transformation: An Application on Academics

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

391 - 428

Inglehart, Değerler, Çalışma değerleri, Akademisyenler

Inglehart, Values, Work values, Academics

100 37