Ramazan ERGÖZ

Tarihi Bir Roman Olarak İskender Pala’nın “Od” Romanında Yapı ve İzlek

Structure and Trace in the “Od” Novel of İskender Pala as a Historical Novel

Tarih ve Gelecek Dergisi

2020-Cilt: 6 - Sayı: 2

503-525

Historical novel, Iskender Pala

4023