Mutlu KAYA, Nisanur EROL

El Sanatları Ürünlerinin Kırsal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Espiye - Akkaya Köyü Örneği

Journal of Humanities and Tourism Research

2021 -Cilt: 11 - Sayı: 1

226-240

Turizm, Isırgan Otu, El Sanatları, Akkaya köyü, Giresun

3223