Hulusi ARSLAN

DOĞAL FELAKET VE ISTIRAPLAR KONUSUNDA KELAMCILARIN GÖRÜŞLERİ -Tahlil, Tenkid ve Öneriler-

OPINIONS OF THE MUSLIM THEOLOGIANS ABOUT "THE PROBLEM OF NATURAL EVIL" AND EVALUATIONS OF THESE OPINIONS

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

2002 - Cilt: 2 - Sayı: 2

19 - 34

9 2