Yılmaz AKGÜNDÜZ

Otel İşletmelerinde Ön Büro Çalışanlarının Değişim İlişkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi

The Theoretical Review of Frontline Employees’ Exchange Relationships in Hotels

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 5 - Sayı: 1

73 - 91

Leader-Member Exchange, Coworker Exchange, Customer-Employee Exchange

8 11

Benzer Makaleler

Clinical and histopathological features of asymptomatic persistent microscopic hematuria in children

Turkish Journal of Medical Sciences

Serçin GÜVEN, İbrahim GÖKCE, Neslihan ÇİÇEK, Ülger ALTUNTAŞ, Nurdan YILDIZ, Harika ALPAY

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleğe Yabancılaşma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

LATİFE KABAKLI ÇİMEN

Cahiliye Döneminde Nesir ve Bir Hatip Olarak Eksem b. Sayfî

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Mücahit YÜKSEL

EDWARD BOND'UN LEAR VE SHAKESPEARE'İN KRAL LEAR OYUNLARINDA ŞİDDET ÖGESİ

Sanat Dergisi

Erdinç PARLAK

Turizm İşletmelerinde Karşılaşılan Satıcı Tacizine (Hanutçuluk) Yönelik Müşteri Tutumlarının İncelenmesi: Burhaniye Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi

Serkan AYLAN

A quasi-Z-source active neutral point clamped inverter topology employing symmetrical/unsymmetrical boost modulation control scheme for renewable energy resources

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Rehan MAJEED, Danial SALEEM, M. İmtiaz HUSSAIN, Muhammad Talha GUL, Muhammad Rehan USMAN, Salman MAJEED

Discrepant lesion size estimated on T1- and fat-suppressed T2- weighted MRI: diagnostic value for differentiation between inflammatory pseudotumor and carcinoma of the nasopharynx

Diagnostic and Interventional Radiology

Hye Na JUNG, Hyung-Jin KİM, Yi-Kyung KİM, Mina SONG, Ha Yeon KİM, Kyung Min PARK, Jihoon CHA, Sung Tae KİM

Yezid b. Velid b. Abdülmelik

Tarih Dergisi

Mevlüd Koyuncu