İsmail KİTAPCI

MOTİVASYONEL BİR GÜÇ OLARAK SOSYAL SERMAYE KAVRAMI VE RASYONALİTESİ

SOCIAL CAPITAL CONCEPT AND RATIONALITY AS A MOTIVATIONAL FORCE

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2015-Cilt: 7 - Sayı: 1

11-36

Sosyal Sermaye, Sosyal Normlar, Ağlar

Social Capital, Social Norms, Networks

219124