Yusuf ESMER, Muhammet YÜKSEL, Onur ŞAYLAN

YEREL YÖNETİMLERDE İNOVASYON UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION OF INNOVATION APPLICATIONS IN LOCAL GOVERNMENTS

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 11 - Sayı: 2

175-189

İnovasyon, İnovasyon Yönetimi, Sosyal İnovasyon, Yerel Yönetimler

Innovation, Innovation Management, Social Innovation, Local Governments

272121