Nuray ERTÜRK KESKİN, Cuma YILDIRIM

KÜBA’DA KENTSEL TARIM UYGULAMALARI: HAVANA ÖRNEĞİ

URBAN AGRICULTURAL PRACTICES IN CUBA: THE CASE OF HAVANA

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 11 - Sayı: 2

149-162

Küba, Havana, Kentsel tarım, Yerel Yönetimler

Cuba, Havana, Urban agriculture, Local governments

360176