Kübra ÖZTÜRK

YEREL YÖNETİM REFORMUNDA YERELLEŞME–MERKEZİLEŞME DİKOTOMİSİ: 6360 SAYILI YASA ÖRNEĞİ

DECENTRALIZATION-CENTRALIZATION DICHOTOMY IN LOCAL GOVERNMENT REFORM: THE CASE OF LAW NO:6360

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 11 - Sayı: 2

133-148

yerelleşme, merkezileşme, reform, kamu yönetimi, yerel yönetim

decentralization, centralization, reform, local government

243107