Benzer Makaleler

ÇOCUK DOSTU KENT YAKLAŞIMINA YÖNELİK POLİTİKA EĞİLİMLERİNİN İSTATİSTİKSEL VARYANS PROSEDÜRÜ TEMELLİ OCRA YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMÜ

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Ayşe ÖZCAN BUCKLEY, Serap Pelin TÜRKOĞLU

Şehir Marka Deneyiminin Şehir Memnuniyetine Ve Şehir Marka Elçiliği Davranış Niyetine Etkisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Niyazi GÜMÜŞ, Ebru ONURLUBAŞ

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Sonrası Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi ve Türkiye Açısından Bir Durum Analizi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif ÖZER, Abdulgaffar ÇİFTÇİ

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Konularında 7343 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

Seda BAŞ, Sezgin BAŞ

Kurgusal Olmayandan Kurgusala: X-Men Red’de Ütopik Dünyaları Tasarlamak

Sanat ve Tasarım Dergisi

Atakan KARATAŞ, Zeynep TUNA ULTAV

ÇALIŞAN DOSTU HASTANE: GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Levent SONGUR, Ali KOÇAKGÖL, Cengiz DEDEOĞLU, M.nizamtettin YILDIZ

Fab Laboratuvarlarından Fab Şehirlere: İzmir'de Yenilikçi Kentsel Mekanları Keşfetmek

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi

Eylem KESKİN, Aysu GÜRMAN

Yer Markacılığı Bağlamında Çocuk Dostu Kent Kavramı ve Yer Markalaşmasına İlişkin Bir Çözümleme

The Journal of International Scientific Researches

Hanife GÜZ, Gözde ŞAHİN