Kemal AKAT, Mehmet TOKER

Kanatlıların kronik teneffüs sistemi hastalığı (Mukoplazmozis)

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

1962 - Cilt: 1 - Sayı: 6

483 - 492

mycoplasmosis

16 28

Benzer Makaleler

121-140.doc.pdf

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Karlofça Antlaşması’nda Venedik, Lehistan ve Rusya’ya Verilen Ahidnamelerin genel özellikleri ve diplomatik açıdan değerlendirilmesi

Tarih Araştırmaları Dergisi

Uğur KURTARAN

ULF-DIETRICH SCHOOP, Das anatolische Chalkolithikum. Eine chronologische Untersuchung zur vorbronzezeitlichen Kultursequenz im nördlichen Zentralanatolien und den angrenzenden Gebieten, Urgeschichtliche Studien 1, Remshalden, 2005, Verlag Bernhard Albert Greiner, 1-441 sayfa + 1-187 Leva + 2 harita

BELLETEN

Thomas ZIMMERMANN

ÖTEKİ İSTANBUL’UN ANLATISI: KAFAMDA BİR TUHAFLIK ADLI ROMANININ YAPISALCI METODOLOJİ IŞIĞINDA ÇÖZÜMLENMESİ

Türkiyat Mecmuası

BİLGİN GÜNGÖR

XV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı: Kur’ân ve Hayat Sempozyumu (11-12 Mayıs 2018 Samsun)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Samed YAZAR, Sakin TAŞ

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İzmir İktisat Dergisi

Kubilay ÖZYER, Ufuk ORHAN, Demet Dönmez ORHAN

İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ “OKUL HEYECANIM” TEMASINDAKİ KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Aslı GÜNDOĞAN, Mehmet GÜLTEKİN

OYUN DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 4. SINIF KESİRLER KONUSUNDAKİ ERİŞİ VE KALICILIĞA ETKİSİ

Turkish Studies (Elektronik)

YASİN GÖKBULUT, Emine YÜCEL YUMUŞAK