Benzer Makaleler

Mekanik Kapak Replasmanları: Erken Dönem Sonuçlarımız

Cukurova Medical Journal

Habib ÇAKIR, Hasan UNCU, Funda TOR, Gürdeniz YILDIZ, Ali Hacı UÇAK, İbrahim ÖZSÖYLER

Comment on: Prevalence, Risk Factors and Assessment of Depressive Symptoms in Patients With Systemic Sclerosis

Archives of Rheumatology

Yin WU, Zelalem NEGERI, Andrea BENEDETTI, Brett THOMBS

JULIAN BARNES’S BEFORE SHE MET ME AS A STUDY OF LITOST

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

Zekiye ANTAKYALİOĞLU

Farmers’ Experiences with GNSS-Based Tractor Auto Guidance in Adana Province of Turkey

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

MUHARREM KESKİN, YUNUS EMRE ŞEKERLİ, Sait Muharrem SAY, Mustafa TOPÇUERİ

AZMİZADE HALETÎ'DEN BİR MERSİYE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Cevat YERDELEN

Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin “öğretmen” kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Necla KÖKSAL, Melek ÇINAR

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine getirilen çocuklarda Hepatit B virusu serolojisi

Çocuk Dergisi

Buket KILIÇASLAN, Sevin ALTINKAYNAK, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU

Küresel Ekonomilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tülin Durukal Cihat KARTAL