Adil ÇORUK, R. Cengiz AKÇAY

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SCALE OF MANAGERS’ EMOTION MANAGEMENT BEHAVIOURS IN TERMS OF MANAGEMENT PROCESSES: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Sayı: 33

81 - 94

Emotion, emotion management, management processes

16 18

Benzer Makaleler