Elif ÖZAYDIN-DEMİRBAŞ, Hatice Merve İMİR, Fatma Elif KILINÇ, Nursel BEKTAŞ

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ KORUYUCU AİLE UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

UNIVERSITY STAFF’S VIEWPOINT REGARDING FOSTER CARE SYSYTEM: A CASE STUDY

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: 50

231 - 277

child in need of protection, foster parenting, viewpoint and perspective

12 13