Ceyda KURTAR ANLI, Nuri YAVAN

Deneyim Yaratmada Mekânın Rolü: Starbucks ve Kahve Dünyası’nın Deneyim Ekonomisi ve Üçüncü Yer Bakımından Analizi

The Role of Space in Creating an Experience Economy: Examining Starbucks and Kahve Dünyası in the Context of Experience Economy and Third Place

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 18 - Sayı: 1

100 - 132

Experience economy, space, third place, Starbucks, Kahve Dünyası, geography of consumption

20 6