Fatih Çetin ÇETİNKAYA, SEYİT ATEŞ, KASIM YILDIRIM

PROZODİK OKUMANIN ARACILIK ETKİSİ: LİSE DÜZEYİNDE OKUDUĞUNU ANLAMA VE AKICI OKUMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

THE MEDIATION EFFECT OF READING PROSODY: EXPLORING THE RELATIONS BETWEEN READING FLUENCY AND READING COMPREHENSION AT HIGH SCHOOL LEVEL

Turkish Studies (Elektronik)

2016 - Cilt: 11 - Sayı: 3

809 - 820

20 16