Enver Y. BOSTANCI

Human Fossil remains in beldibi and belbasi rock shelters on the Mediterranean coast of Anatolia

Antropoloji

1963-Sayı: 01

0-0

Human Fossil remain, beldibi, Anatolia, rock shelter

3925

Benzer Makaleler

Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması

Selcuk Dental Journal

Bilge CAN, ELİF ÖNCÜ

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

İlyas UYGUR, Recep DEMİRCİ, Hamit SARUHAN, Arif ÖZKAN, İbrahim BELENLİ

Aramalı Vergi İncelemelerinin Ceza Muhakemesi Ve Vergi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi

TUĞÇE AKDEMİR, EYLEM BAŞ

Bilişim Suçları ve Bilişim Suçu Bilinci

Savunma Bilimleri Dergisi

Mehmet YAYLA

Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İshak KOZİKOĞLU, Nuray SENEMOĞLU

A NOVEL MULTIPLICATIVE NEURON MODEL BASED ON SINE COSINE ALGORITHM FOR TIME SERIES PREDICTION

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

Erdinç KOLAY

Macrophage migration inhibitory factor levels correlate with an infection in trauma patients

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

YoungDuck CHO, SungHyuk CHOİ, JungYoun KİM, SungJun PARK, YoungHoon YOON, HanJin CHO, Ji-Won YEOM

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan göl ve havuzlardaki yabancı otlarla biyolojik mücadelede kullanılan böcek türleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

MUHAMMED ATAMANALP, ABDULKADİR BAYIR